Σχετικά με εμάς

 
 
Άποψη των δημιουργών του χάρτη είναι πως τα όρια των απαγορευμένων στο κυνήγι περιοχών, των ζωνών διάβασης αποδημητικών, των χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων και λοιπών περιορισμών είναι ενδεικτικά. Πολλές από τις αποφάσεις της διοίκησης που απεικονίζονται στον χάρτη υφίστανται περισσότερο από 40χρόνια και δεν περιείχαν χάρτες ή σαφή περιγραφή ορίων, με αποτέλεσμα η  αποτύπωση τους να είναι μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία που ενέχει τον κίνδυνο σφάλματος.   Το καθεστώς θήρας που διέπει κάθε περιοχή μεταβάλλεται συνεχώς. Ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό πως ο χάρτης αυτός μπορεί να περιέχει τις πλέον πρόσφατες περιοχές κυνηγετικού ενδιαφέροντος μέχρι και την ημερομηνία εκτύπωσής του. Για αυτό παρακαλούμε να ενημερώνεστε για το καθεστώς θήρας των περιοχών που πρόκειται να επισκεφτείτε από τις δασικές αρχές, τους κυνηγετικούς συλλόγους, καθώς και τους θηροφύλακες. Μέρος των δεδομένων υποβάθρου προέρχεται από το geodata.gov.gr (CCBY v.3.0).
 
Το περιεχόμενο των χαρτών αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία KENTAVROS MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, , σύμφωνα με τον Νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και το σύνολο του περιεχομένου των χαρτών. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με οποιονδήποτε τρόπο συνεπάγεται τις ευθύνες και επισύρει τις ποινές που ορίζει ο νόμος.
 
 
Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να επικοινωνείσετε στο info@kentavrosmedia.gr