Θεσσαλία & Σποράδες

Θεσσαλία & Σποράδες

Κωδικός Προϊόντος: KM0001
Τιμή: 10,00€
Καλάθι
Περιγραφή

Κυνηγετική Περιφέρεια Ζ' Κ.Ο.Θ.

Ο κυνηγετικός χάρτης «Θεσσαλίας και Σποράδων» απεικονίζει όλες τις απαγορεύσεις και τις ρυθμίσεις Θήρας καθώς και τις ζώνες εκγύμνασης σκύλων, σε μοναδικό γεωγραφικό υπόβαθρο με Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ’ 87). Όλοι οι χωρικοί και χρονικοί περιορισμοί του κυνηγιού είναι αποτυπωμένοι με ακρίβεια και φέρουν μοναδική κωδικοποίηση. Ο χάρτης περιλαμβάνει το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας με τα νησιά Σποράδες.
Επιπλέον περιγράφονται λεπτομερώς οι βασικές ρυθμίσεις Θήρας και οι ποινές για την παράβαση τους, ταυτόχρονα δίνονται τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις των Κυνηγετικών οργανώσεων, των Δασαρχείων και των θηροφυλάκων της Κυνηγετικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Σποράδων.

Διαστάσεις : Διπλωμένος 24cm x 12cm / Ανοιχτός : 84cm x 68cm

Κλίμακα : 1:280.000

Αναθεώρηση : 2018