Πελοπόννησος

Πελοπόννησος

Κωδικός Προϊόντος: ΚΜ0004
Τιμή: 10,00€
Καλάθι
Περιγραφή

Κυνηγετική Περιφέρεια Γ' Κ.Ο.Π.

Ο κυνηγετικός χάρτης «Πελοποννήσου» απεικονίζει όλες τις απαγορεύσεις και τις ρυθμίσεις Θήρας καθώς και τις ζώνες εκγύμνασης σκύλων, σε μοναδικό γεωγραφικό υπόβαθρο με Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ’ 87). Όλοι οι χωρικοί και χρονικοί περιορισμοί του κυνηγιού είναι αποτυπωμένοι με ακρίβεια και φέρουν μοναδική κωδικοποίηση. Ο χάρτης περιλαμβάνει το γεωγραφικό διαμέρισμα Πελοποννήσου και τα νησιά Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο.
Επιπλέον περιγράφονται λεπτομερώς οι βασικές ρυθμίσεις Θήρας και οι ποινές για την παράβαση τους, ταυτόχρονα δίνονται τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις των Κυνηγετικών οργανώσεων, των Δασαρχείων και των θηροφυλάκων της Κυνηγετικής Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαστάσεις : Διπλωμένος  24cm x 12cm / Ανοιχτός : 96cm x 60cm

Κλίμακα : 1:360.000

Αναθεώρηση : 2018