Κρήτη & Δωδεκάνησα

Κρήτη & Δωδεκάνησα

Κωδικός Προϊόντος: ΚΜ0006
Τιμή: 10,00€
Καλάθι
Περιγραφή

Κυνηγετική Περιφέρεια Α' Κ.Ο.Κ.Δ.

Ο κυνηγετικός χάρτης «Κρήτης και Δωδεκανήσων» απεικονίζει όλες τις απαγορεύσεις και τις ρυθμίσεις Θήρας καθώς και τις ζώνες εκγύμνασης σκύλων, σε μοναδικό γεωγραφικό υπόβαθρο με Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ’ 87). Όλοι οι χωρικοί και χρονικοί περιορισμοί του κυνηγιού είναι αποτυπωμένοι με ακρίβεια και φέρουν μοναδική κωδικοποίηση. Ο χάρτης έχει δύο ευανάγνωστες όψεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

Διαστάσεις : Διπλωμένος  24cm x 12cm / Ανοιχτός : 96cm x 68cm

Κλίμακα : 1:340.000

Αναθεώρηση : 2018