Μακεδονία & Θράκη

Μακεδονία & Θράκη

Κωδικός Προϊόντος: ΚΜ0007
Τιμή: 10,00€
Καλάθι
Περιγραφή

Κυνηγετική Περιφέρεια ΣΤ' Κ.Ο.Μ.Α.Θ.

Ο κυνηγετικός χάρτης «Μακεδονίας και Θράκης» απεικονίζει όλες τις απαγορεύσεις και τις ρυθμίσεις Θήρας καθώς και τις ζώνες εκγύμνασης σκύλων, σε μοναδικό γεωγραφικό υπόβαθρο με Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ’ 87). Όλοι οι χωρικοί και χρονικοί περιορισμοί του κυνηγιού είναι αποτυπωμένοι με ακρίβεια και φέρουν μοναδική κωδικοποίηση. Ο χάρτης έχει δύο ευανάγνωστες όψεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Μακεδονίας και Θράκης με τα νησιά Θάσος και Σαμοθράκη.

Διαστάσεις : Διπλωμένος 24cm x 12cm / Ανοιχτός : 96cm x 68cm

Κλίμακα : 1:320.000

Αναθεώρηση : 2018